Post- och besöksadress:

Johan Kocksgatan 73, 231 53  Trelleborg

Telefon:  0410-422 70,
                073-567 79 65

Telefax:  0410-445 80

E-post:  niclas@tnscreen.se